ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu đẹp Số chuẩn là những gì chúng tôi mang đến cho các bạn ở cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI hôm nay, với tỷ lệ trúng cao và trúng đều. Tiền của bạn sẽ không mất đi mà mỗi ngày một tăng lên! tin tôi đi…

⇔ Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC: 500.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 – 18h00 nhé!

Lấy số đánh lớn và Giàu To!!

Nạp thẻ: Gate, Zing Card, VTC-Vcoin, Viettel, Vina

Số mua mất phí khẳng định chính xác tuyệt đối

THỐNG KÊ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm nay
11-05-2021 Đầu 9- Đuôi 0 Win 70
10-05-2021 Đầu 7- Đuôi 4 Miss
09-05-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Win 69
08-05-2021 Đầu 9- Đuôi 3/th> Win 93
07-05-2021 Đầu 4- Đuôi 7 Win 47
06-05-2021 Đầu 5- Đuôi 9 Win 59
05-05-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 66
04-05-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
03-05-2021 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
02-05-2021 Đầu 0- Đuôi 1 Miss
01-05-2021 Đầu 6- Đuôi 7 Win 65
30-04-2021 Đầu 3- Đuôi 6 Win 36
29-04-2021 Đầu 1- Đuôi 8 Win 16
28-04-2021 Đầu 1- Đuôi 3 Win 13
27-04-2021 Đầu 2- Đuôi 3 Win 33
26-04-2021 Đầu 5- Đuôi 7 Win 52
25-04-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 78
24-04-2021 Đầu 7- Đuôi 1 Win 77
23-04-2021 Đầu 6- Đuôi 1 Win 60
22-04-2021 Đầu 9- Đuôi 6 Win 92
21-04-2021 Đầu 5- Đuôi 0 Win 55
20-04-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Win 75
19-04-2021 Đầu 6- Đuôi 9 Win 65
18-04-2021 Đầu 0- Đuôi 3 Win 00
17-04-2021 Đầu 8- Đuôi 1 Win 80
16-04-2021 Đầu 8- Đuôi 3 Win 89
15-04-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 82
14-04-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Win 95
13-04-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Win 05
12-04-2021 Đầu 3- Đuôi 9 Win 39
11-04-2021 Đầu 6- Đuôi 3 Win 13
10-04-2021 Đầu 1- Đuôi 3 Win 13
09-04-2021 Đầu 0- Đuôi 7 Miss
08-04-2021 Đầu 0- Đuôi 3 Win 04
07-04-2021 Đầu 8- Đuôi 5 Win 75
06-04-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 59
05-04-2021 Đầu 0- Đuôi 1 Win 00
04-04-2021 Đầu 7- Đuôi 8 Win 78
03-04-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 10
02-04-2021 Đầu 9- Đuôi 5 Win 95
01-04-2021 Đầu 9- Đuôi 3 Win 93
31-03-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Win 86
30-03-2021 Đầu 5- Đuôi 8 Win 55
29-03-2021 Đầu 0- Đuôi 2 Win 00
28-03-2021 Đầu 9- Đuôi 2 Win 95
27-03-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
26-03-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Miss
25-03-2021 Đầu 7- Đuôi 9 Win 19
24-03-2021 Đầu 3- Đuôi 6 Win 38
23-03-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Miss
22-03-2021 Đầu 1- Đuôi 5 Win 15
21-03-2021 Đầu 4- Đuôi 8 Win 40
20-03-2021 Đầu 3- Đuôi 7 Win 38
19-03-2021 Đầu 2- Đuôi 4 Win 24
18-03-2021 Đầu 3- Đuôi 6 Win 33
17-03-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 52
16-03-2021 Đầu 5- Đuôi 7 Win 54
15-03-2021 Đầu 3- Đuôi 4 Win 24
14-03-2021 Đầu 8- Đuôi 9 Win 87
13-03-2021 Đầu 2- Đuôi 1 Miss
12-03-2021 Đầu 3- Đuôi 9 Win 39
11-03-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
10-03-2021 Đầu 3- Đuôi 7 Win 39
09-03-2021 Đầu 3- Đuôi 8 Win 36
08-03-2021 Đầu 5- Đuôi 8 Win 59
07-03-2021 Đầu 3- Đuôi 4 Win 33
06-03-2021 Đầu 1- Đuôi 8 Win 18
05-03-2021 Đầu 9- Đuôi 2 Win 92
04-03-2021 Đầu 0- Đuôi 2 Win 00
03-03-2021 Đầu 1- Đuôi 0 Win 10
02-03-2021 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
01-03-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 77
28-02-2021 Đầu 9- Đuôi 7 Win 98
27-02-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 13
26-02-2021 Đầu 1- Đuôi 0 Win 00
25-02-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Miss
24-02-2021 Đầu 1- Đuôi 5 Win 15
23-02-2021 Đầu 1- Đuôi 0 Win 10
22-02-2021 Đầu 8- Đuôi 0 Miss
21-02-2021 Đầu 1- Đuôi 7 Win 07
20-02-2021 Đầu 2- Đuôi 0 Win 30
19-02-2021 Đầu 0- Đuôi 2 Win 03
18-02-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 10
17-02-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 77
16-02-2021 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
15-02-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Win 86
14/02/2021 CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỪNG XUÂN TÂN SỬU
13/02/2021 CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỪNG XUÂN TÂN SỬU
12/02/2021 CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỪNG XUÂN TÂN SỬU
11/02/2021 CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỪNG XUÂN TÂN SỬU
10-02-2021 Đầu 2- Đuôi 9 Win 29
09-02-2021 Đầu 2- Đuôi 9 Miss
08-02-2021 Đầu 9- Đuôi 0 Win 91
07-02-2021 Đầu 1- Đuôi 7 Win 19
06-02-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Win 27
05-02-2021 Đầu 2- Đuôi 0 Win 20
04-02-2021 Đầu 1- Đuôi 6 Win 18
03-02-2021 Đầu 4- Đuôi 9 Win 49
02-02-2021 Đầu 5- Đuôi 9 Win 59
01-02-2021 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
31-01-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Win 86
30-01-2021 Đầu 0- Đuôi 1 Win 09
29-01-2021 Đầu 6- Đuôi 9 Win 69
28-01-2021 Đầu 2- Đuôi 0 Win 20
27-01-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 56
26-01-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 79
25-01-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Miss
24-01-2021 Đầu 8- Đuôi 2 Win 83
23-01-2021 Đầu 6- Đuôi 0 Win 60
22-01-2021 Đầu 4- Đuôi 6 Miss
21-01-2021 Đầu 3- Đuôi 1 Win 31
20-01-2021 Đầu 4- Đuôi 2 Win 45
19-01-2021 Đầu 7- Đuôi 8 Win 77
18-01-2021 Đầu 4- Đuôi 9 Win 49
17-01-2021 Đầu 8- Đuôi 5 Win 95
16-01-2021 Đầu 4- Đuôi 7 Win 46
15-01-2021 Đầu 8- Đuôi 7 Win 85
14-01-2021 Đầu 6- Đuôi 3 Miss
13-01-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 69
12-01-2021 Đầu 9- Đuôi 1 Win 92
11-01-2021 Đầu 0- Đuôi 6 Win 07
10-01-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 46
09-01-2021 Đầu 3- Đuôi 4 Win 64
08-01-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
07-01-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 54
06-01-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 02
05-01-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 76
04-01-2021 Đầu 9- Đuôi 8 Win 88
03-01-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 32
02-01-2021 Đầu 8- Đuôi 1 Win 81
01-01-2021 Đầu 4- Đuôi 5 Win 85
ĐÃ LƯU KẾT QUẢ THÁNG TRƯỚC