ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu đẹp Số chuẩn là những gì chúng tôi mang đến cho các bạn ở cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI hôm nay, với tỷ lệ trúng cao và trúng đều. Tiền của bạn sẽ không mất đi mà mỗi ngày một tăng lên! tin tôi đi…

⇔ Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC: 500.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 – 18h00 nhé!

Lấy số đánh lớn và Giàu To!!

Nạp thẻ: Gate, Zing Card, VTC-Vcoin, Viettel, Vina

Số mua mất phí khẳng định chính xác tuyệt đối

THỐNG KÊ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm nay
03-12-2021 Đầu 0 - Đuôi 7 Win 07
02-12-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 87
01-12-2021 Đầu 1 - Đuôi 0 Win 12
30-11-2021 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
29-11-2021 Đầu 8 - Đuôi 7 Win 87
28-11-2021 Đầu 8 - Đuôi 6 Win 88
27-11-2021 Đầu 2 - Đuôi 4 Win 24
26-11-2021 Đầu 1 - Đuôi 0 Win 10
25-11-2021 Đầu 3- Đuôi 1 Miss
24-11-2021 Đầu 5 - Đuôi 6 Win 56
23-11-2021 Đầu 8 - Đuôi 1 Win 80
22-11-2021 Đầu 9 - Đuôi 3 Win 93
21-11-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Win 79
20-11-2021 Đầu 4 - Đuôi 1 Win 44
19-11-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 12
18-11-2021 Đầu 0- Đuôi 8 Miss
17-11-2021 Đầu 6- Đuôi 2 Win 42
16-11-2021 Đầu 0- Đuôi 5 Win 05
15-11-2021 Đầu 2- Đuôi 5 Win 26
14-11-2021 Đầu 4- Đuôi 2 Win 40
13-11-2021 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
12-11-2021 Đầu 1- Đuôi 7 Win 11
11-11-2021 Đầu 2- Đuôi 1 Win 22
10-11-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Win 95
09-11-2021 Đầu 5- Đuôi 2 Win 52
08-11-2021 Đầu 4- Đuôi 2 Win 72
07-11-2021 Đầu 8- Đuôi 7 Win 86
06-11-2021 Đầu 1- Đuôi 0 Miss
05-11-2021 Đầu 5- Đuôi 2 Win 52
04-11-2021 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
03-11-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 67
02-11-2021 Đầu 0- Đuôi 1 Miss
01-11-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 58
31-10-2021 Đầu 7- Đuôi 8 Win 98
30-10-2021 Đầu 4- Đuôi 3 Win 42
29-10-2021 Đầu 3- Đuôi 9 Win 35
28-10-2021 Đầu 6- Đuôi 9 Win 69
27-10-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
26-10-2021 Đầu 1- Đuôi 9 Win 09
25-10-2021 Đầu 4- Đuôi 5 Miss
24-10-2021 Đầu 1- Đuôi 5 Win 17
23-10-2021 Đầu 2- Đuôi 7 Win 25
22-10-2021 Đầu 2- Đuôi 8 Win 28
21-10-2021 Đầu 8- Đuôi 7 Win 88
20-10-2021 Đầu 4- Đuôi 9 Win 49
19-10-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Miss
18-10-2021 Đầu 0- Đuôi 7 Win 09
17-10-2021 Đầu 4- Đuôi 5 Win 40
16-10-2021 Đầu 6- Đuôi 7 Win 67
15-10-2021 Đầu 1- Đuôi 8 Win 18
14-10-2021 Đầu 1- Đuôi 9 Win 19
13-10-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 22
12-10-2021 Đầu 1- Đuôi 8 Win 18
11-10-2021 Đầu 5- Đuôi 2 Win 42
10-10-2021 Đầu 8- Đuôi 5 Win 85
09-10-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
08-10-2021 Đầu 8- Đuôi 0 Win 50
07-10-2021 Đầu 7- Đuôi 9 Win 69
06-10-2021 Đầu 4- Đuôi 5 Win 45
05-10-2021 Đầu 6- Đuôi 7 Win 67
04-10-2021 Đầu 4- Đuôi 7 Win 47
03-10-2021 Đầu 8- Đuôi 1 Win 81
02-10-2021 Đầu 7- Đuôi 8 Win 77
01-10-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Win 20
30-09-2021 Đầu 1- Đuôi 0 Win 11
29-09-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Miss
28-09-2021 Đầu 3- Đuôi 4 Win 34
27-09-2021 Đầu 2- Đuôi 1 Win 11
26-09-2021 Đầu 9- Đuôi 1 Win 94
25-09-2021 Đầu 0- Đuôi 3 Win 08
24-09-2021 Đầu 8- Đuôi 7 Miss
23-09-2021 Đầu 3- Đuôi 2 Win 34
22-09-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Win 73
21-09-2021 Đầu 8- Đuôi 3 Win 83
20-09-2021 Đầu 1- Đuôi 6 Win 19
19-09-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 57
18-09-2021 Đầu 0- Đuôi 1 Win 01
17-09-2021 Đầu 3- Đuôi 0 Win 30
16-09-2021 Đầu 9- Đuôi 3 Win 93
15-09-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Win 65
14-09-2021 Đầu 5- Đuôi 9 Win 59
13-09-2021 Đầu 8- Đuôi 4 Miss
12-09-2021 Đầu 4- Đuôi 9 Win 49
11-09-2021 Đầu 5- Đuôi 4 Win 54
10-09-2021 Đầu 5- Đuôi 9 Win 29
09-09-2021 Đầu 2- Đuôi 4 Win 24
08-09-2021 Đầu 3- Đuôi 8 Win 38
07-09-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Win 65
06-09-2021 Đầu 2- Đuôi 8 Win 28
05-09-2021 Đầu 6- Đuôi 1 Win 61
04-09-2021 Đầu 2- Đuôi 5 Win 55
03-09-2021 Đầu 6- Đuôi 0 Win 60
02-09-2021 Đầu 2- Đuôi 4 Win 64
01-09-2021 Đầu 2- Đuôi 7 Win 27
31-08-2021 Đầu 2- Đuôi 3 Win 20
30-08-2021 Đầu 1- Đuôi 8 Miss
29-08-2021 Đầu 5- Đuôi 4 Win 55
28-08-2021 Đầu 0- Đuôi 8 Win 09
27-08-2021 Đầu 8- Đuôi 7 Miss
26-08-2021 Đầu 7- Đuôi 8 Win 78
25-08-2021 Đầu 8- Đuôi 2 Win 89
24-08-2021 Đầu 9- Đuôi 8 Miss
23-08-2021 Đầu 9- Đuôi 2 Win 91
22-08-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 11
21-08-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 57
20-08-2021 Đầu 9- Đuôi 2 Win 93
19-08-2021 Đầu 7- Đuôi 4 Win 44
18-08-2021 Đầu 4- Đuôi 6 Win 43
17-08-2021 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
16-08-2021 Đầu 3- Đuôi 1 Win 41
15-08-2021 Đầu 9- Đuôi 2 Win 97
14-08-2021 Đầu 5- Đuôi 1 Win 53
13-08-2021 Đầu 0- Đuôi 4 Win 44
12-08-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 68
11-08-2021 Đầu 2- Đuôi 0 Win 20
10-08-2021 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
09-08-2021 Đầu 2- Đuôi 1 Win 51
08-08-2021 Đầu 1- Đuôi 5 Win 15
07-08-2021 Đầu 3- Đuôi 2 Win 34
06-08-2021 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
05-08-2021 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
04-08-2021 Đầu 6- Đuôi 1 Win 41
03-08-2021 Đầu 4- Đuôi 8 Miss
02-08-2021 Đầu 2- Đuôi 1 Win 24
01-08-2021 Đầu 8- Đuôi 1 Win 81
31-07-2021 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
30-07-2021 Đầu 1- Đuôi 5 Win 15
29-07-2021 Đầu 1- Đuôi 6 Win 26
28-07-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Miss
27-07-2021 Đầu 7- Đuôi 1 Win 71
26-07-2021 Đầu 9- Đuôi 2 Win 91
25-07-2021 Đầu 8- Đuôi 0 Win 80
24-07-2021 Đầu 9- Đuôi 8 Win 96
23-07-2021 Đầu 2- Đuôi 4 Win 24
22-07-2021 Đầu 6- Đuôi 2 Win 66
21-07-2021 Đầu 8- Đuôi 1 Win 88
20-07-2021 Đầu 3- Đuôi 6 Win 36
19-07-2021 Đầu 1- Đuôi 6 Miss
18-07-2021 Đầu 7- Đuôi 2 Win 72
17-07-2021 Đầu 7- Đuôi 8 Win 79
16-07-2021 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
15-07-2021 Đầu 5- Đuôi 1 Win 53
14-07-2021 Đầu 5- Đuôi 3 Win 53
13-07-2021 Đầu 0- Đuôi 7 Win 07
12-07-2021 Đầu 2- Đuôi 3 Win 23
11-07-2021 Đầu 8- Đuôi 4 Win 84
10-07-2021 Đầu 9- Đuôi 4 Win 94
09-07-2021 Đầu 0- Đuôi 6 Miss
08-07-2021 Đầu 1- Đuôi 6 Win 46
07-07-2021 Đầu 8- Đuôi 9 Win 89
06-07-2021 Đầu 6- Đuôi 9 Win 68
05-07-2021 Đầu 0- Đuôi 1 Win 01
04-07-2021 Đầu 6- Đuôi 7 Win 77
03-07-2021 Đầu 4- Đuôi 2 Win 42
02-07-2021 Đầu 8- Đuôi 2 Win 81
01-07-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Win 75
30-06-2021 Đầu 0- Đuôi 8 Win 08
29-06-2021 Đầu 9- Đuôi 1 Win 91
28-06-2021 Đầu 3- Đuôi 8 Win 58
27-06-2021 Đầu 8- Đuôi 7 Win 87
26-06-2021 Đầu 9- Đuôi 6 Win 90
25-06-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Win 85
24-06-2021 Đầu 7- Đuôi 8 Win 79
23-06-2021 Đầu 7- Đuôi 9 Win 99
22-06-2021 Đầu 0- Đuôi 5 Win 05
21-06-2021 Đầu 4- Đuôi 1 Win 41
20-06-2021 Đầu 9- Đuôi 6 Win 99
19-06-2021 Đầu 7- Đuôi 1 Win 72
18-06-2021 Đầu 2- Đuôi 1 Win 61
17-06-2021 Đầu 9- Đuôi 2 Miss
16-06-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Win 22
15-06-2021 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
14-06-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Win 46
13-06-2021 Đầu 7- Đuôi 9 Win 79
12-06-2021 Đầu 6- Đuôi 3 Win 83
11-06-2021 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
10-06-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 79
09-06-2021 Đầu 9- Đuôi 8 Win 99
08-06-2021 Đầu 6- Đuôi 7 Win 66
07-06-2021 Đầu 2- Đuôi 2 Win 22
06-06-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 63
05-06-2021 Đầu 6- Đuôi 1 Win 63
04-06-2021 Đầu 3- Đuôi 0 Win 30
03-06-2021 Đầu 2- Đuôi 3 Win 21
02-06-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 14
01-06-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 66
31-05-2021 Đầu 3- Đuôi 0 Win 50
31-05-2021 Đầu 3- Đuôi 0 Win 50
30-05-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 53
29-05-2021 Đầu 8- Đuôi 7 Win 87
28-05-2021 Đầu 6- Đuôi 7 Miss
27-05-2021 Đầu 0- Đuôi 3 Win 03
26-05-2021 Đầu 0- Đuôi 2 Win 04
25-05-2021 Đầu 6- Đuôi 1 Win 71
24-05-2021 Đầu 9- Đuôi 8 Miss
23-05-2021 Đầu 2- Đuôi 9 Win 29
22-05-2021 Đầu 2- Đuôi 4 Win 25
21-05-2021 Đầu 0- Đuôi 8 Miss
20-05-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 67
19-05-2021 Đầu 2- Đuôi 1 Miss
18-05-2021 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
17-05-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 26
16-05-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Win 65
15-05-2021 Đầu 8- Đuôi 5 Win 25
14-05-2021 Đầu 4- Đuôi 7 Win 47
13-05-2021 Đầu 6- Đuôi 2 Win 64
12-05-2021 Đầu 5- Đuôi 0 Win 50
11-05-2021 Đầu 9- Đuôi 0 Win 70
10-05-2021 Đầu 7- Đuôi 4 Miss
09-05-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Win 69
08-05-2021 Đầu 9- Đuôi 3/th> Win 93
07-05-2021 Đầu 4- Đuôi 7 Win 47
06-05-2021 Đầu 5- Đuôi 9 Win 59
05-05-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 66
04-05-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
03-05-2021 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
02-05-2021 Đầu 0- Đuôi 1 Miss
01-05-2021 Đầu 6- Đuôi 7 Win 65
30-04-2021 Đầu 3- Đuôi 6 Win 36
29-04-2021 Đầu 1- Đuôi 8 Win 16
28-04-2021 Đầu 1- Đuôi 3 Win 13
27-04-2021 Đầu 2- Đuôi 3 Win 33
26-04-2021 Đầu 5- Đuôi 7 Win 52
25-04-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 78
24-04-2021 Đầu 7- Đuôi 1 Win 77
23-04-2021 Đầu 6- Đuôi 1 Win 60
22-04-2021 Đầu 9- Đuôi 6 Win 92
21-04-2021 Đầu 5- Đuôi 0 Win 55
20-04-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Win 75
19-04-2021 Đầu 6- Đuôi 9 Win 65
18-04-2021 Đầu 0- Đuôi 3 Win 00
17-04-2021 Đầu 8- Đuôi 1 Win 80
16-04-2021 Đầu 8- Đuôi 3 Win 89
15-04-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 82
14-04-2021 Đầu 6- Đuôi 5 Win 95
13-04-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Win 05
12-04-2021 Đầu 3- Đuôi 9 Win 39
11-04-2021 Đầu 6- Đuôi 3 Win 13
10-04-2021 Đầu 1- Đuôi 3 Win 13
09-04-2021 Đầu 0- Đuôi 7 Miss
08-04-2021 Đầu 0- Đuôi 3 Win 04
07-04-2021 Đầu 8- Đuôi 5 Win 75
06-04-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 59
05-04-2021 Đầu 0- Đuôi 1 Win 00
04-04-2021 Đầu 7- Đuôi 8 Win 78
03-04-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 10
02-04-2021 Đầu 9- Đuôi 5 Win 95
01-04-2021 Đầu 9- Đuôi 3 Win 93
31-03-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Win 86
30-03-2021 Đầu 5- Đuôi 8 Win 55
29-03-2021 Đầu 0- Đuôi 2 Win 00
28-03-2021 Đầu 9- Đuôi 2 Win 95
27-03-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
26-03-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Miss
25-03-2021 Đầu 7- Đuôi 9 Win 19
24-03-2021 Đầu 3- Đuôi 6 Win 38
23-03-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Miss
22-03-2021 Đầu 1- Đuôi 5 Win 15
21-03-2021 Đầu 4- Đuôi 8 Win 40
20-03-2021 Đầu 3- Đuôi 7 Win 38
19-03-2021 Đầu 2- Đuôi 4 Win 24
18-03-2021 Đầu 3- Đuôi 6 Win 33
17-03-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 52
16-03-2021 Đầu 5- Đuôi 7 Win 54
15-03-2021 Đầu 3- Đuôi 4 Win 24
14-03-2021 Đầu 8- Đuôi 9 Win 87
13-03-2021 Đầu 2- Đuôi 1 Miss
12-03-2021 Đầu 3- Đuôi 9 Win 39
11-03-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
10-03-2021 Đầu 3- Đuôi 7 Win 39
09-03-2021 Đầu 3- Đuôi 8 Win 36
08-03-2021 Đầu 5- Đuôi 8 Win 59
07-03-2021 Đầu 3- Đuôi 4 Win 33
06-03-2021 Đầu 1- Đuôi 8 Win 18
05-03-2021 Đầu 9- Đuôi 2 Win 92
04-03-2021 Đầu 0- Đuôi 2 Win 00
03-03-2021 Đầu 1- Đuôi 0 Win 10
02-03-2021 Đầu 6- Đuôi 2 Win 62
01-03-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 77
28-02-2021 Đầu 9- Đuôi 7 Win 98
27-02-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 13
26-02-2021 Đầu 1- Đuôi 0 Win 00
25-02-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Miss
24-02-2021 Đầu 1- Đuôi 5 Win 15
23-02-2021 Đầu 1- Đuôi 0 Win 10
22-02-2021 Đầu 8- Đuôi 0 Miss
21-02-2021 Đầu 1- Đuôi 7 Win 07
20-02-2021 Đầu 2- Đuôi 0 Win 30
19-02-2021 Đầu 0- Đuôi 2 Win 03
18-02-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 10
17-02-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 77
16-02-2021 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
15-02-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Win 86
14/02/2021 CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỪNG XUÂN TÂN SỬU
13/02/2021 CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỪNG XUÂN TÂN SỬU
12/02/2021 CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỪNG XUÂN TÂN SỬU
11/02/2021 CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỪNG XUÂN TÂN SỬU
10-02-2021 Đầu 2- Đuôi 9 Win 29
09-02-2021 Đầu 2- Đuôi 9 Miss
08-02-2021 Đầu 9- Đuôi 0 Win 91
07-02-2021 Đầu 1- Đuôi 7 Win 19
06-02-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Win 27
05-02-2021 Đầu 2- Đuôi 0 Win 20
04-02-2021 Đầu 1- Đuôi 6 Win 18
03-02-2021 Đầu 4- Đuôi 9 Win 49
02-02-2021 Đầu 5- Đuôi 9 Win 59
01-02-2021 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
31-01-2021 Đầu 8- Đuôi 6 Win 86
30-01-2021 Đầu 0- Đuôi 1 Win 09
29-01-2021 Đầu 6- Đuôi 9 Win 69
28-01-2021 Đầu 2- Đuôi 0 Win 20
27-01-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 56
26-01-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 79
25-01-2021 Đầu 7- Đuôi 5 Miss
24-01-2021 Đầu 8- Đuôi 2 Win 83
23-01-2021 Đầu 6- Đuôi 0 Win 60
22-01-2021 Đầu 4- Đuôi 6 Miss
21-01-2021 Đầu 3- Đuôi 1 Win 31
20-01-2021 Đầu 4- Đuôi 2 Win 45
19-01-2021 Đầu 7- Đuôi 8 Win 77
18-01-2021 Đầu 4- Đuôi 9 Win 49
17-01-2021 Đầu 8- Đuôi 5 Win 95
16-01-2021 Đầu 4- Đuôi 7 Win 46
15-01-2021 Đầu 8- Đuôi 7 Win 85
14-01-2021 Đầu 6- Đuôi 3 Miss
13-01-2021 Đầu 6- Đuôi 8 Win 69
12-01-2021 Đầu 9- Đuôi 1 Win 92
11-01-2021 Đầu 0- Đuôi 6 Win 07
10-01-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 46
09-01-2021 Đầu 3- Đuôi 4 Win 64
08-01-2021 Đầu 2- Đuôi 6 Win 26
07-01-2021 Đầu 5- Đuôi 6 Win 54
06-01-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 02
05-01-2021 Đầu 7- Đuôi 6 Win 76
04-01-2021 Đầu 9- Đuôi 8 Win 88
03-01-2021 Đầu 1- Đuôi 2 Win 32
02-01-2021 Đầu 8- Đuôi 1 Win 81
01-01-2021 Đầu 4- Đuôi 5 Win 85
ĐÃ LƯU KẾT QUẢ THÁNG TRƯỚC