ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu đẹp Số chuẩn là những gì chúng tôi mang đến cho các bạn ở cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI hôm nay, với tỷ lệ trúng cao và trúng đều. Tiền của bạn sẽ không mất đi mà mỗi ngày một tăng lên! tin tôi đi…

⇔ Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC: 500.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 – 18h00 nhé!

Lấy số đánh lớn và Giàu To!!

Nạp thẻ: Gate, Zing Card, VTC-Vcoin, Viettel, Vina

Số mua mất phí khẳng định chính xác tuyệt đối

THỐNG KÊ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm nay
25-11-2020 Đầu 3- Đuôi 8 Win 36
24-11-2020 Đầu 6- Đuôi 6 Win 64
23-11-2020 Đầu 4- Đuôi 3 Win 43
22-11-2020 Đầu 9- Đuôi 6 Win 96
21-11-2020 Đầu 6- Đuôi 3 Win 61
20-11-2020 Đầu 8- Đuôi 0 Win 80
19-11-2020 Đầu 0- Đuôi 1 Miss
18-11-2020 Đầu 3- Đuôi 2 Win 30
17-11-2020 Đầu 8- Đuôi 3 Win 93
16-11-2020 Đầu 2- Đuôi 0 Win 30
15-11-2020 Đầu 8- Đuôi 1 Miss
14-11-2020 Đầu 1- Đuôi 6 Win 06
13-11-2020 Đầu 8- Đuôi 7 Win 87
12-11-2020 Đầu 1- Đuôi 6 Win 16
11-11-2020 Đầu 4- Đuôi 2 Win 42
10-11-2020 Đầu 7- Đuôi 4 Win 74
09-11-2020 Đầu 4- Đuôi 1 Win 47
08-11-2020 Đầu 1- Đuôi 0 Win 11
07-11-2020 Đầu 5- Đuôi 6 Win 56
06-11-2020 Đầu 7- Đuôi 1 Win 71
05-11-2020 Đầu 1- Đuôi 5 Win 25
04-11-2020 Đầu 2- Đuôi 1 Win 21
03-11-2020 Đầu 1- Đuôi 2 Win 18
02-11-2020 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
01-11-2020 Đầu 5- Đuôi 6 Win 59
31-10-2020 Đầu 1- Đuôi 6 Win 10
30-10-2020 Đầu 8- Đuôi 3 Win 83
29-10-2020 Đầu 3- Đuôi 6 Win 36
28-10-2020 Đầu 0- Đuôi 7 Win 07
27-10-2020 Đầu 3- Đuôi 8 Win 38
26-10-2020 Đầu 4- Đuôi 8 Win 46
25-10-2020 Đầu 3- Đuôi 2 Win 36
24-10-2020 Đầu 0- Đuôi 8 Win 28
23-10-2020 Đầu 2- Đuôi 3 Win 25
21-10-2020 Đầu 7- Đuôi 6 Win 79
21-10-2020 Đầu 2- Đuôi 3 Win 43
20-10-2020 Đầu 6- Đuôi 7 Win 57
19-10-2020 Đầu 2- Đuôi 5 Win 25
18-10-2020 Đầu 1- Đuôi 8 Win 19
17-10-2020 Đầu 6- Đuôi 9 Win 69
16-10-2020 Đầu 9- Đuôi 8 Win 08
15-10-2020 Đầu 7- Đuôi 8 Win 28
14-10-2020 Đầu 5- Đuôi 7 Miss
13-10-2020 Đầu 7- Đuôi 6 Win 66
12-10-2020 Đầu 1- Đuôi 9 Win 18
11-10-2020 Đầu 7- Đuôi 4 Win 94
10-10-2020 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
09-10-2020 Đầu 8- Đuôi 1 Win 41
08-10-2020 Đầu 7- Đuôi 6 Win 26
07-10-2020 Đầu 9- Đuôi 2 Miss
06-10-2020 Đầu 4- Đuôi 5 Win 65
05-10-2020 Đầu 2- Đuôi 3 Win 23
04-10-2020 Đầu 8- Đuôi 6 Win 89
03-10-2020 Đầu 9- Đuôi 5 Win 97
02-10-2020 Đầu 0- Đuôi 1 Win 00
01-10-2020 Đầu 1- Đuôi 8 Win 18
30-09-2020 Đầu 6- Đuôi 7 Win 68
29-09-2020 Đầu 2- Đuôi 3 Win 23
28-09-2020 Đầu 3- Đuôi 1 Win 31
27-09-2020 Đầu 4- Đuôi 5 Win 46
26-09-2020 Đầu 6- Đuôi 8 Win 69
25-09-2020 Đầu 1- Đuôi 2 Win 18
24-09-2020 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
23-09-2020 Đầu 1- Đuôi 0 Win 11
22-09-2020 Đầu 8- Đuôi 6 Win 86
21-09-2020 Đầu 5- Đuôi 4 Win 57
20-09-2020 Đầu 4- Đuôi 2 Win 42
19-09-2020 Đầu 1- Đuôi 4 Win 04
18-09-2020 Đầu 9- Đuôi 8 Win 90
17-09-2020 Đầu 6- Đuôi 0 Win 70
16-09-2020 Đầu 2- Đuôi 2 Win 82
15-09-2020 Đầu 3- Đuôi 2 Win 30
14-09-2020 Đầu 2- Đuôi 9 Win 89
13-09-2020 Đầu 0- Đuôi 3 Win 63
12-09-2020 Đầu 3- Đuôi 0 Win 80
11-09-2020 Đầu 2- Đuôi 1 Win 29
10-09-2020 Đầu 2- Đuôi 0 Win 20
09-09-2020 Đầu 0- Đuôi 6 Win 00
08-09-2020 Đầu 0- Đuôi 2 Win 22
07-09-2020 Đầu 5- Đuôi 2 Win 53
06-09-2020 Đầu 9- Đuôi 3 Win 93
05-09-2020 Đầu 7- Đuôi 5 Win 85
04-09-2020 Đầu 8- Đuôi 6 Win 80
03-09-2020 Đầu 6- Đuôi 0 Win 80
02-09-2020 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
01-09-2020 Đầu 4- Đuôi 7 Win 57
31-08-2020 Đầu 5- Đuôi 6 Win 58
30-08-2020 Đầu 9- Đuôi 0 Miss
29-08-2020 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
28-08-2020 Đầu 4- Đuôi 8 Win 48
27-08-2020 Đầu 9- Đuôi 7 Win 96
26-08-2020 Đầu 7- Đuôi 2 Win 82
25-08-2020 Đầu 6- Đuôi 2 Miss
24-08-2020 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
23-08-2020 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
22-08-2020 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
21-08-2020 Đầu 9- Đuôi 5 Miss
20-08-2020 Đầu 7- Đuôi 6 Miss
19-08-2020 Đầu 0- Đuôi 2 Win 01
18-08-2020 Đầu 3- Đuôi 7 Win 37
17-08-2020 Đầu 3- Đuôi 8 Win 48
16-08-2020 Đầu 4- Đuôi 1 Win 47
15-08-2020 Đầu 8- Đuôi 0 Win 80
14-08-2020 Đầu 1- Đuôi 4 Win 14
13-08-2020 Đầu 5- Đuôi 7 Win 57
12-08-2020 Đầu 5- Đuôi 2 Win 52
11-08-2020 Đầu 2- Đuôi 3 Win 28
10-08-2020 Đầu 2- Đuôi 9 Win 28
09-08-2020 Đầu 7- Đuôi 8 Win 38
08-08-2020 Đầu 5- Đuôi 8 Win 58
07-08-2020 Đầu 1- Đuôi 2 Win 14
06-08-2020 Đầu 7- Đuôi 3 Win 75
05-08-2020 Đầu 9- Đuôi 6 Win 96
04-08-2020 Đầu 1- Đuôi 9 Win 17
03-08-2020 Đầu 3- Đuôi 2 Win 36
02-08-2020 Đầu 1- Đuôi 3 Win 11
01-08-2020 Đầu 0- Đuôi 1 Miss
31-07-2020 Đầu 0- Đuôi 2 Win 62
30-07-2020 Đầu 7- Đuôi 3 Win 63
29-07-2020 Đầu 1- Đuôi 7 Win 17
28-07-2020 Đầu 8- Đuôi 0 Win 82
27-07-2020 Đầu 3- Đuôi 1 Win 31
26-07-2020 Đầu 7- Đuôi 4 Win 54
25-07-2020 Đầu 0- Đuôi 8 Win 08
24-07-2020 Đầu 5- Đuôi 7 Win 97
23-07-2020 Đầu 9- Đuôi 2 Win 92
22-07-2020 Đầu 7- Đuôi 2 Win 42
21-07-2020 Đầu 5- Đuôi 8 Win 88
20-07-2020 Đầu 3- Đuôi 9 Win 29
19-07-2020 Đầu 3- Đuôi 4 Win 34
18-07-2020 Đầu 8- Đuôi 6 Win 86
17-07-2020 Đầu 6- Đuôi 4 Win 14
16-07-2020 Đầu 1- Đuôi 2 Win 11
15-07-2020 Đầu 7- Đuôi 5 Miss
14-07-2020 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
13-07-2020 Đầu 7- Đuôi 6 Miss
12-07-2020 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
11-07-2020 Đầu 2- Đuôi 0 Miss
10-07-2020 Đầu 2- Đuôi 0 Miss
09-07-2020 Đầu 3- Đuôi 1 Win 91
08-07-2020 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
07-07-2020 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
06-07-2020 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
05-07-2020 Đầu 7- Đuôi 0 Win 70
04-07-2020 Đầu 7- Đuôi 5 Win 75
03-07-2020 Đầu 4- Đuôi 7 Win 27
02-07-2020 Đầu 2- Đuôi 7 Win 29
01-07-2020 Đầu 3- Đuôi 5 Win 35
30-06-2020 Đầu 2- Đuôi 7 Win 29
29-06-2020 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
28-06-2020 Đầu 3- Đuôi 1 Win 51
27-06-2020 Đầu 3- Đuôi 9 Win 36
26-06-2020 Đầu 1- Đuôi 3 Win 16
25-06-2020 Đầu 8- Đuôi 2 Win 82
24-06-2020 Đầu 1- Đuôi 0 Win 10
23-06-2020 Đầu 4- Đuôi 2 Win 62
22-06-2020 Đầu 7- Đuôi 1 Miss
21-06-2020 Đầu 2- Đuôi 7 Win 27
20-06-2020 Đầu 7- Đuôi 9 Win 69
19-06-2020 Đầu 3- Đuôi 1 Win 30
18-06-2020 Đầu 8- Đuôi 9 Win 89
17-06-2020 Đầu 1- Đuôi 5 Win 17
16-06-2020 Đầu 6- Đuôi 8 Win 62
15-06-2020 Đầu 5- Đuôi 2 Win 52
14-06-2020 Đầu 1- Đuôi 4 Win 74
13-06-2020 Đầu 8- Đuôi 1 Win 61
12-06-2020 Đầu 0- Đuôi 6 Win 03
11-06-2020 Đầu 3- Đuôi 4 Win 34
10-06-2020 Đầu 3- Đuôi 1 Win 30
09-06-2020 Đầu 7- Đuôi 6 Win 70
08-06-2020 Đầu 6- Đuôi 0 Win 60
07-06-2020 Đầu 3- Đuôi 8 Win 39
06-06-2020 Đầu 3- Đuôi 0 Win 32
05-06-2020 Đầu 4- Đuôi 3 Win 13
04-06-2020 Đầu 7- Đuôi 8 Win 78
03-06-2020 Đầu 0- Đuôi 2 Win 00
02-06-2020 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
01-06-2020 Đầu 2- Đuôi 7 Win 23
ĐÃ LƯU KẾT QUẢ THÁNG TRƯỚC